Knut Lystad Ingeniør og tømmermesterforretning

Knut Lystad Ingeniør og tømmermesterforretning tilbyr taksering av eiendommer, boliger, tomter og fritidsboliger. Våre hovedoppdrag dreier seg hovedsakelig om skade-, verdi- og lånetakst. Vår fagkunnskap og erfaring fra blant annet rehabilitering av verneverdige bygninger sikrer våre kunder en presis og grundig taksering.

Vi kan også levere boligsalgsrapporter og tilstandsrapporter, også for våtrom etter Våtromsnormen.
Knut Lystad Ingeniør og tømmermesterforretning utfører også skade-, eierskifte- og byggrådgivningstjenester.

Vi opererer hovedsakelig i Oslo, Akershus, Lier og Drammen, men kan også vise til oppdrag i Nord-Norge og på Sørlandet.

Sentral Godkjenning Norges Takseringsforbund PS_Takstmann